Dưới đây là những đánh giá của khách hàng sau khi sử dụng các giải pháp phần mềm và dịch vụ của TCC

Chắc chắn tôt sẽ dành thời gian để có thêm những góp ý đối với phần mềm OSMS. Hệ thống OSMS đối với chúng tôi là rất quan trọng. Tôi mong muốn sẽ sử dụng thống nhất hệ thống bên mình trong bộ máy quản trị của chúng tôi.

Ông Trần Thế TùngCEO - Amslink

Sử dụng phần mềm Quản lý doanh nghiệp là xu hướng của công nghệ hiện nay, IIG Việt Nam đã sử dụng phần mềm Quản lý trường ngoại ngữ OSMS từ năm 2012 và cảm thấy rất hiệu quả cho công tác vận hành và quản lý.

Bà Nguyễn Vũ Hồng AnhCEO - IIG Việt Nam

Với quy mô hơn 20 chi nhánh trên toàn quốc, việc điều hành mà không sử dụng phần mềm quản lý tập trung là một điều không đơn giản. Phần mềm Quản lý trường ngoại ngữ OSMS đã giúp chúng tôi giảm thiểu được rất nhiều vân đề về nhân lực vận hành Trung tâm.

Ông Nguyễn Văn ThưởngCEO - Ocean Edu

Tôi đã bắt đầu sử dụng phần mềm OSMS cho Trung tâm Anh ngữ của mình từ năm 2011. Nó giúp tôi quản lý Trung tâm của mình được tốt hơn, đặc biệt là khi tôi có những chuyến công tác xa.

Bà Cao Thị Hồng PhượngGiám đốc - Anh Ngữ IVY


Khách hàng tiêu biểu

Hơn 100 doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.